Samsun Escort Bayan

En tatlı Samsun Escort Bayanları

Kategoriler
Doğum sonrası depresyonun belirtileri
kadınlar doğurma
sonrası ilk yıl içinde psikiyatrik terme escort hastalıklar açısından risk altındadır . En yoğun
görülen doğurma
sonrası psikiyatrik hastalık depresyondur. Doğurma
eden
her 10 kadından birinde doğurma
sonrası depresyonunun araya
çıktığı tespit edildi. Kadıköyşifa Ataşehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Aysun çıtır
Dişcigil doğurma
sonrası depresyonun belirtileri ve risk faktörlerini sıralıyor: Doğurma
sonrası depresyonun belirtilerişiddetli hüzün ya da boşluk duygusu, duygusal küntlük ya da duyarsızlıkaile, arkadaş ya da keyif verici
etkinliklerden mesafeli
durmasürekli yorgunluk, uykuya dalma bozukluğuaşırı yeme ya da istek
kaybıbaşarısızlık ye da yetersizlik duygusubebekle interesan
kaygı duymabebeğe ilgi duymama mövzusunda
yoğun kaygıintihar düşünceleribebeğe zarar verme korkusu Doğurma
sonrası depresyonun riskleridaha evvel
depresyon yaşamış olmakgebelik ve doğurma
sürecinin travmatik geçmesieşle interesan
sorunların varlığıkısıtlı sosyal destek Doğurma
sonrası depresyonun olduğunu anlamak için, depresyon belirtilerinin doğurma
sonrası ilk dört her hafta
araya
çıkması gerekmekle birlikte, bir takım
kadınlarda belirtiler haftalar ya da aylar sonra, henüz
sinsi bir fotoğrafda
başlayabilir. Taze
anne olan xanim
neyin iyi
olduğunu ve ne beklemesi gerektiğini bilmeyebilir. Bu bu yuzden
anneler doğurma
sonrası depresyon yaşadığını anlamakta zorlanır, sorunun şahsi
eksikliğinden kaynaklandığını düşünebilir. Bu durumun şahsi
eksikliğinden olduğunu düşünen kadın, utanıp başkalarından saklamaya çalışır. Oysa doğurma
sonrası depresyon, ne dek
çabuk
anlaşılırsa, anne göre
o dek
iyidir. ,
sağaltma
yöntemleri etkilidir. Doğurma
gören
annenin ve yakınlarının depresyon açısından malumat
sahibi olmaları fazla
önemlidir. ,
bu mesele
enformasyon
sahibi olan kişi, nedeni
değişik bir şey
edince uzman
yardım almakta süratli 
davranacaktır.